özel sağlık sigortası

özel sağlık sigortası,yurtışında özel sağlık sigortası,Yurtdışında Yaşayan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları için Özel Sağlık Sigortası

Yurtdışında Yaşayan Türkiye Cumhuriyeti

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak dünyanın birçok ülkesinde iş ve eğitim gibi nedenlerle uzun yıllar yaşamak durumunda kalabiliyoruz. Bu gibi durumlarda birçok ülkede kamu ve özel sağlık sistemleri gibi hayatınız için çok önemli konularda korumasız kalabilirsiniz.…

özel sağlık sigortası,ömür boyu yenileme garantisi,özel sağlık sigortalarında ömür boyu yenileme garantisi

Ömür Boyu Yenileme Garantisi Hakkı

Ömür boyu yenileme garantisi Özel Sağlık Sigortası poliçelerinde 3. yılın sonunda size verilen ve yasalarla sizi koruma altına alan bir haktır. Ömür boyu yenileme garantisi özel sigorta şirketinin poliçenizi ömür boyu yenilenmesini garanti altına alan…