Özel Sağlık Sigortalarında Bekleme Süreli Rahatsızlıklar

özel sağlık sigortası, bekleme süreli hastalıklar için özel sağlık sigortası

Aşağıda belirtilen durumları kapsayacak şekilde acil olsun/olmasın ilk sigorta başlangıç tarihinden itibaren Hastane Tedavi, Küçük Müdahale, Rehabilitasyon ve Evde Bakım, Ameliyat Tazminat Teminatı, Suni Uzuv ile Fizik Tedavi Teminatları için on iki 12 ay bekleme süresi uygulanır.

Sigorta sözleşmesinin yenilenme koşullarına göre tekrarlanarak sürdürülmesi ve Sigortacı tarafından aşağıda sayılan durumlardan biri için ek şart konmaması halinde on iki 12 aylık bekleme süresini tamamlayan sigortalılar için aşağıda sayılan bekleme süreleri uygulanmaz ve teminata dahil olur.

1. Lipom, verrü, nevüs vb. gibi deriye yönelik yapılan her türlü işlem, kist (deri-deri altı, böbrek, vajinal vb.), her türlü tümör ve polipler (malign (kötü huylu) tümörler hariç).
2. Katarakt, glokom, keratoplasti,
3. Bademcik, adenoit, kulak zarı cerrahisi ve tüp uygulaması, sinüs cerrahisi,
4. KOAH, astım, epilepsi, multipl skleroz, hepatit B, sarkoidoz, ve tüm romatizmal hastalıklar, bağ dokusu hastalıkları,
5. Benign (iyi huylu) tiroit ve paratiroit bezi hastalıkları,
6. Her türlü fıtık, felç, omurga ve disk hastalıkları (disk hernileri, faset denervasyon, sinir blokajı vb).
7. Safra kesesi ve safra yolları hastalıkları, karaciğer hastalıkları, kist hidatik, pankreas ve dalak hastalıkları,
8. Ülser, inflamatuar bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit, crohn.)
9. Her türlü varis, varikosel, hidrosel,
10. Rahim-yumurtalık ve tüplerle ilgili hastalıklar ve ameliyatlar, bartolin kisti, endometriosis, sistosel, rektosel, meme hastalıkları,
11. Anorektal hastalıklar (hemoroid, fissür, fistül, pilonidal sinüs (kıl dönmesi) anal apse vb)
12. Böbrek yetersizliği, diyaliz, böbrek ve idrar yolu ameliyatları, üriner sistem taşlı hastalıkları, prostat(TUR dahil) ve mesane rahatsızlıkları, nefrit,
13. Eklem rahatsızlıkları (kalça, menisküs, bağ lezyonları, omuz, dirsek, ayak bileği eklemlerindeki bağ rahatsızlıkları vb.), her türlü tuzak nöropati, higroma, ganglion, trigger finger hastalıkları,
14. Her türlü organ nakli (kaza sonucu yapılanlar hariç) ve bunların komplikasyonları.

Teklif Al!


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir