Özel Sağlık Sigortası Doğum Paketleri

hamileler için özel sağlık sigortası, özel sağlık sigortası doğum paketleri

Bu poliçelerle ilgili en önemli konu bekleme süresidir. Bazı şirketler bu süreyi 1 yıl bazıları ise 5 ay olarak uygulamaktadır. Bu doğum teminatının geçerli olacağı süreyi ifade etmektedir. 5 aylık bekleme dönemi tamamlanmadan başlayan hamilelik ile ilgili tüm giderler teminat kapsamı dışındadır.

Doğumun sonlandırılması işlemi için yapılan normal doğum veya sezaryen işlemlerine ait doktor ve hastane giderleri ile hamilelik döneminde tıbbi gereklilik halinde amniosentez işlemi, hamilelik, küretaj, doğum ve sezaryen komplikasyonlarına bağlı yatışlar bu teminat kapsamında karşılanabilmektedir.

Hamileliği ilgilendiren her türlü kontrol muayene ve rutin tetkikler, hamilelik rutin kontrol teminatı poliçeniz teminatları içerinde varsa karşılanabilir.

Yeni Doğan Bebek Teminatı

Bu teminat kapsamında, Hamilelik ve Doğum Teminatına hak kazanmış annenin yeni doğan bebeğinin hastaneden çıkmadan yapılan ve aşağıda detayı belirtilen giderleri Anneye ait doğum teminatı limitinden düşülmek kaydı bu teminat kapsamında değerlendirilir.

1. Yeni doğan bebek muayenesi
2. Yeni doğan bebek kan grubu belirleme
3. Direkt Coombs,
4. Neonatal TSH
5. Metabolik tarama testi
6. Bilurubin
7. Otoakustik emisyon (İşitme testi)
8. Hepatit B aşısı

Teklif Al!


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir