Yatarak Tedavili Sağlık Sigortaları Nedir?

yatarak tedavi sigortası, yatarak tedavi özel sağlık sigortası, yatarak tedavi özel sağlık sigortası fiyatları, yatarak tedavi özel sağlık sigortası ücretleri, yatarak tedavi özel sağlık sigortası nedir

Yatarak Tedavili Sağlık Sigortaları Nedir?

Son birkaç yıl içerisinde sağlık sigortalarında birçok şirket teminatları bireylerin ihtiyaçlarına göre belirleyebilecekleri modüler bir sisteme geçtiler. İstediğiniz teminatları istediğiniz limitlerle ve hastane seçeneklerine göre kendiniz belirleyebilirsiniz. En çok tercih edilen teminat, ana teminat olan Yatarak Limitsiz Tedavileri karşılayan paketlerdir. Sadece yatarak tedavileri karşılayan poliçeler ciddi finansal sağlık harcamalarının finansmanında birçok zaman yeterli olmaktadır. Tüm A sınıfı hastanelerin kapsam dahilinde olduğu bu poliçelere yıllık 500 ila 1500 TL civarında değişen primlerle sahip olabilirsiniz. Aşağıda bu kapsamda faydalanabileceğiniz tedavileri paylaştım.

*Uygulamada şirketler arasında küçük farklılıklar olabilmektedir.

Yatarak Tedavili Sağlık Sigortalarının karşıladığı hastane masrafları;

1. Tek kişilik oda (suit oda hariç), yemek ve tek kişilik refakat masrafları.
2. Yoğun bakım ünitelerindeki tedaviler.
3. Hekim ücretlerinin yapılan işlemin Sağlık Hizmet Tarifesi’ndeki karşılığının poliçede belirtilen katına kadar olan tutarından varsa katılım payı düşüldükten sonra kalan kısmı.
4. Hastane hizmetleri (ameliyat, ameliyathane, anestezi, ilaç, laboratuvar, radyoloji vb.).
5. Tıbbi donanımın kullanımı (kalp-akciğer pompası vb.)
6. Intravenöz (damar içi) ilaç, madde vb. verilmesi.
7. Hastanede tedavisi yapılmakta olup, teminat kapsamındaki rahatsızlıkla doğrudan bağlantılı olan ve yatış süreci içerisinde yapılan tanı amaçlı laboratuvar testleri, görüntüleme tetkikleri, fizik tedavi vb.
8. Poliçe ekinde yer alan Teminat Tablosu’nda belirtilen limite kadar teminat kapsamındaki rahatsızlık nedeniyle yapılan kemoterapi ve radyoterapi giderleri.
9. Teminat kapsamındaki hastane tedavisi nedeniyle doğrudan bağlantılı hekim vizitleri.
10. Koroner anjiyografi, mediastinoskopik akciğer biopsisi, böbrek biopsisi, karaciğer biopsileri, beyin biopsisi.
11. Diyaliz masrafları.
12. Sigortacı tarafından önceden onaylanan alıcı olarak organ ve doku nakli (sadece kornea, böbrek, pankreas, karaciğer, kalp, akciğer vb)

Yatarak Tedavili Özel Sağlık Sigortaları Kapsamları

Sigortalının 24 saati aşan hastaneye yatış gerektiren tedavileri bu teminat kapsamında ödenir. Ancak, 24 saat yatış gerektirmese dahi cerrahi ve ortopedik müdahaleler ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tanımlanan acil tıbbi durumlar da bu teminat kapsamında değerlendirilir.
Yatış süresi 24 saati aşmayan ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tanımlanan acil tıbbi durumlar arasında yer almayan tüm giderler varsa ayakta tedavi teminatları kapsamında karşılanır. Tetkik amaçlı yatışlar, Hastane Tedavi Teminatı kapsamı dışındadır.

Trafik Kazası Tespit Tutanağı ve doktor raporu ile belgelenmek kaydıyla, sadece trafik kazası sonucu oluşan ve diş hekimlerince yapılan diş ve çeneye uygulanan her türlü tıbbi ve cerrahi müdahale için oluşacak giderler, bu teminat kapsamında ödenir.

Kemoterapi, radyoterapi ve diyaliz tedavileri sırasında veya sonrasında tedavinin planlanması, takibi ve hastalığın seyrini değerlendirmek için yapılan muayene ve tetkiklere ait giderler, hastaneye yatış yapılsa dahi ayakta tedavi teminatı kapsamında değerlendirilir.

Yatarak Tedavi Teminatı ile Hamilelik ve Doğum Teminatı kapsamında, teminat altına alınan sağlık giderleri için sağlık kurumlarında yatış süresi, yaşam boyu 720 gün, 1 (bir) yıllık sigorta süresi içinde 180 gündür. Normal oda yatışları 1 (bir) gün, yoğun bakım yatışı ise 2 (iki) gün üzerinden hesaplanarak, toplam sağlık kurumunda yatış süresinden düşülür. Sigorta süresi içinde 180 gün ve yaşam boyu 720 gün limitinin üzerindeki sağlık kurumunda yatışlarla ilgili yatarak tedavi teminatı kapsamında değerlendirilen tüm giderler kapsam dışıdır.

Bunlar haricinde acil durumlar için özel sağlık sigortası yaptırmak istiyorsanız ilgili yazıyı okuyabilirsiniz.

Yatarak Tedavili Sağlık Sigortaları Teklif Formu!


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir