Özel Sağlık Sigortası Genel Şartları

özel sağlık sigortası genel şartları,özel sağlık sigortasının şartları,özel sağlık sigortası neye göre yapılır

Özel Sağlık Sigortası Genel Şartları

Özel Sağlık Sigorası Genel Şartları ile ilgili olarak aşağıda hazırladığımız yazıyı okuyarak geniş bir bilgiye sahip olabilirsiniz.

Teminat kapsamında olan sigortalıların sigorta dahilinde geçirilen kazalarda yaralanmalar ve hastalıklarda gerekli olan masrafları temin eder. Bu durumda genel şartlar veya varsa özel şartlar da dahil olmak üzere poliçede yazılmış olan ücretlere kadar teminatı sağlanır.

Sigorta süresi içinde olup ama teminat dışı kalan durumlarda bulunmaktadır. Bunları sıralamak gerekirse; yasaklı madde kullanımları (esrar, eroin), kişinin suç işlemesi veya suça teşebbüs etmesi, biyolojik ve kimyasal silahların kullanımı ve çevreye insan hayatına zarar verecek kimyasal maddelerin ortaya çıkmasına neden olacak tüm saldırı ve sabotaj, harp niteliği taşıyan harekatlar, isyan, ayaklanmalar, bunları içeren iç savaşlar, sigortalının kendi kararları dahilinde bilerek tehlikeye sokacak hareketlerde bulunması, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemlerine katılım sonucu bu eylemleri önlemek için yetkili makamlar tarafından etkiyi azaltmak adına yapılan müdahalelerde oluşacak zehirlenmeler, kimyasal veya biyolojik kirlenme, yaralanmalar, intihara teşebbüs ve meydana gelen yaralanma veya hastalık halleri.   Yapılan sigortada bunun gibi teminat dışı kalan hallerde sigortalı parasını geri alamamaktadır.

Aksine sözleşme olmadığında da sigortalının sigorta süresi içinde teminat dışı kalan durumlar vardır. Deprem, sel, heyelan gibi doğal afetler aksine sözleşme yoksa dahil değildir.

Sigortanın geçerli olacak coğrafi sınırları poliçede belirlenir. Ülke dışına yapılan seyahatler sırasında beklenmedik rahatsızlıklarla karşılaşabilirsiniz. Bundan dolayı yurtdışı yolculuklarında kendinizi güvende hissetmeniz için sigorta şirketlerinin seyahat sağlık sigortası ile güvenceye alabilirsiniz.

Poliçede geçerli olan başlama ve sona erme tarihleri yazılan günlerde aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğlen 12’de başlar öğlen 12’de son bulmaktadır.

Yapılan sözleşmeden sonra teklifname veya poliçede beyan edilen hususlar dışında değiştirildiği takdirde sigortayı yapan kişi en geç 8 gün içerisinde ihbarla yükümlüdür. Sigortacı, yapılan değişiklikleri öğrendiği tarihten itibaren sözleşmeyi yapmaması gerekiyorsa sözleşmeyi fesheder veya prim farkını isteyerek sözleşmeyi yürürlükte tutabilir. Sigortayı yaptıran kişi ise prim farkını kabul etmediğini 8 gün içinde bildirirse eğer sözleşme feshedilmiş olur.

Sigorta, teminat altında olan riskin gerçekleşmesiyle varsa gündelik tazminat ile yapılan masrafları poliçede geçerli olan meblağlara kadar temin eder. Sigortacı, gereğinden fazla istenilen masrafları, özel sigorta şartlarına uymayan masrafları karşılamaz. Uyuşmayan masraflarda uzmanlar tarafından seçilen hakem – bilirkişilerce tespit edilir. İki tarafta tek hakem – bilirkişi üzerinde anlaşma sağlayamaz ise taraflar kendi hakem – bilirkişileri seçer ve bunu noterle diğer tarafa bildirir. Taraflar hakem – bilirkişi tayinlerinden sonra 7 gün içerisinde ve incelenmeye başlamadan önce üçüncü tarafsız olan hakem – bilirkişiyi seçerler. Üçüncü hakem – bilirkişi anlaşılmayan konular içinde kalır ve karar vermeye yetkilidir. Hakem – bilirkişi görevden çekilmesi durumu, ölümü gibi durumlarda yerine aynı şekilde hakem – bilirkişi seçilir. Ancak sigortalının ölümü tayin edilen hakem – bilirkişi görevi sona ermeden devam ettirir. Eğer tek hakem – bilirkişi üzerinde karar kılınmamış ise her iki tarafta kendi hakem – bilirkişisine tayin etmiş ise masrafları kendileri tarafından ödenir. Üçüncü hakem – bilirkişinin masrafı taraflarca yarı yarıya ödenmektedir.

Primin tamamı ya da taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksit poliçenin tesliminde yapılmaktadır. Primler herhangi bir zamanda ödenmezse sigortacı sigorta ettirene noter aracılığı ile borcun ödenmesini ister. Sigorta dönemi içinde sigorta yaptıran kişiye iki defa ihtar gönderilmiş ise sigortacı, sigorta döneminin sonunda sözleşmeyi feshedebilir. Ayrıca ilk taksit başlamadan önce sigortacının sorumluluğu başlamaz. Sigortacı hazırlanan poliçede prim ödeme zamanı, prim miktarını ve primin ödenmemesi durumunda olacakları poliçenin ön yüzüne yazmakla yükümlüdür.

Sigorta yaptırırken kişi bir takım kişi öz bilgilerini sigortacı ile paylaşmaktadır. Bu bilgiler kişinin kendi şahsına ait olduğundan dolayı farklı kurum veya kişilerce paylaşılmamalıdır. Sigortacı bu hakları ihlal edemez ve oluşacak zararlardan sorumludur. Sigortalı hakkındaki sırlara hakim olan her şahıs bu bilgilerin saklı tutulmasından sorumlu sayılır.

Poliçe dışında olan durumlarda uyuşmazlık çıkarsa sigorta şirketine açılacak davalarda yetkili mahkeme sigorta şirketi merkezinin bulunduğu ikametgahın veya hasarın ortaya çıktığı, davalının ikametgahının bulunduğu yerin davalarına bakmakla görevlidir.

Daha ayrıntılı bilgi almak ve özel sağlık sigortası genel şartları hakkında sıralı maddeleri öğrenmek için https://www.tsb.org.tr/saglik-sigortasi-genel-sartlari.aspx?pageID=513 sitesini ziyaret edebilir ve buradan detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Tüm sorularınızı aşağıdaki formu doldurarak sorabilirsiniz.

Özel Sağlık Sigortası Teklif Formu!


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir