Kullanıcı Sözleşmesi

Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur Site Kullanıcı Sözleşmesi

Bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı veya  siteyi ziyaret eden talep eden herkes işbu “Kullanım Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder. Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur internet sitesini kullanmakla veya Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu “Kullanım Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartların tamamıyla bu metnin ayrılmaz bir parçası olan ve  https://bahadiraynur.com/gizlilik-politikasi bağlantısından ulaşılan ve indirilebilen, “Gizlilik Politikası” hükümleri ve bu sitedeki diğer talimatlarla bağlı kalmayı taahhüt eder.

Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur işbu “Kullanım Sözleşmesi”, “Gizlilik Politikası” ve bu sitedeki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcıdır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının inisiyatifinde ve sorumluluğundadır. Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur ‘un değişiklikleri tarafınıza ayrıca bildirmez. Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılırsınız.

  1. Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur

Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur  sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil eden, bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeten, sigorta poliçesi  yapmak isteyenlerle sigorta şirketlerini bir araya getiren ve sigorta sözleşmelerinde aracılık eden sigorta Aracılık Hizmetleri kuruluşudur. Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur, sigorta sözleşmesinin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yapmakta ve gerektiğinde bu anlaşmaların uygulanmasında veya tazminatın ödenmesinde yardımcı olmaktadır.

Şirketimiz faaliyetlerini T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nca verilen ruhsat altında ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmektedir.

  1. Hizmetten Yararlanabilecekler

Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler acenteliğimizin sunduğu hizmetlerden yararlanabilir. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Müşterilerin, sigorta teklifi oluşturmak ve poliçe yaptırmak için gerçek ad veya unvan, adres, telefon numarası, e-mail adresi bilgilerini sisteme girmeleri gerekmektedir. Müşteri, kendisi tarafından ifşa edilen tüm bilgilerin (kişisel veriler dahil ancak bunlar ile sınırlı olmamak üzere) kullanımı ve işlenmesi ile sigorta brokerliği, risk danışmanlığı, risk finansmanı, risk transferi, personele sağlanan fayda çalışmaları veya acenteliğiz  tarafından Müşteri’ye sağlanacak olan ve esasen normal iş akışına dahil olan sigortacılık ile ilgili diğer hizmetler nedeni ile sigorta plasman çalışmaları ve/veya Müşteri’nin riskinin değerlendirilmesi ve hasar taleplerinin takibi için, önceden ve bu hizmetlerin görülmesi ve pazarlanması amacı ile sigorta şirketlerine, diğer finansal kuruluşlara ve iş ortaklarına bildirilmesine onay vermektedir. Müşterilerin kendi adına ve sigortalı olmaya haiz diğer kişiler adına işlem yapabilmeleri mümkündür.

  1. Sözleşmenin Konusu

işbu Sözleşme’nin konusu, Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur tarafından Müşteri’ye sağlanacak sigorta hizmetine ilişkin olarak Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. İşbu Sözleşme, Müşteri tarafından Site’ye giriş yapılmasıyla ve Müşteri’nin teklif alma adımlarındaki “sözleşmeyi okudum ve kabul ettim.” ibaresini işaretlemesi ile kurulacak olup, işbu Sözleşmenin kurulması ile eşzamanlı olarak Müşteri, Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur  sigorta şirketleri nezdinde kendi adına hareket etmek üzere sigorta danışmanı olarak yetkilendirmiş olacaktır.

 

Kullanıcı, işbu Sözleşmeyi kabul etmeden önce,

Trafik sigortası için > *************************************-bilgilendirme-trafik    ******************* ekte size bizimkini sundum

Kasko sigortası için > ***************************************-bilgilendirme-kasko                                 ekte size bizimkini sundum

Tamamlayıcı sağlık sigortası için >*************************bilgilendirme –tss                      ekte size bizimkini sundum

Özel sağlık sigortası için >*************************bilgilendirme –öss                       ekte size bizimkini sundum

 

bağlantısından ulaşılan ve indirilebilen, ticari amaçlarla verilen sözleşme öncesi bilgilendirme metnini okuyup incelediğini, şartlarını anladığını, bilgilendirme metnini bilgisayarına indirebildiğini ve sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğünün kendisine karşı tam olarak yerine getirildiğini, sözleşme ile ilgili ön bilgileri edindiğini teyit ettiğini beyan ve kabul eder.

  1. Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur Sorumlulukları

işbu Sözleşme kapsamındaki sorumluluğu, internet sitesinde belirtilen ve vermeyi kabul ettiği hizmetler ile sigorta sözleşmesinin yapılmasına yönelik hizmetlerin sağlanması ve gerektiğinde hasar bedellerinin şirket ile görüşerek ödenmesine yardımcı olunmasıyla sınırlıdır. Sigorta poliçesinden doğan hak ve sorumluluklar ilgili sözleşmenin taraflarına ait olup, bunların ifasında Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur’un hiçbir sorumluluğu yoktur Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur ‘dan hizmet alınmış olması Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur’un  sigorta şirketinin veya sigorta ettirenin/sigortalının ediminin garanti edildiği anlamına gelmez. Bu nedenle sigorta poliçesindeki borçlardan dolayı Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur ’un  sorumluluğu yoktur. Sigorta teminatı sadece  sigorta şirketleri tarafından verillir.Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur sigorta teminatı vermemekte sadece sigorta şirketleri ile sigorta ettiren/sigortalı arasında anlaşma yapılmasına aracılık etmektedir. Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur bir sigorta acentesidir.

 

Müşteri, Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur’un sağlamış olduğu bilgilerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan edinmiş olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur ‘un hiçbir surette sorumlu olmadığını, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur ‘a izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur ‘u şimdiden ibra ettiğini kabul ve beyan eder.

Poliçe şartları, teminatlar, sigorta primi oranı ve miktarları ile ilgili olarak Site’de yer alan tüm bilgiler sigorta şirketlerinden alınmış bilgilerdir. Sigorta şirketlerinin bu şartları değiştirmeleri halinde, Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur ‘dan bu hususta herhangi bir talepte bulunulamayacaktır. Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur , sigorta şirketlerinin işbu Site’de yer alan şartlarla poliçe temin edeceğini de garanti etmez. Geçerli poliçe şartları düzenlenecek poliçede yer alan şartlar olacaktır.

 

Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur, Müşteri tarafından iletilen veya internet sitesi üzerinden yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerinin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak maddi veya manevi hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

Site’ye girilen bilgilerin güvenliği [Veri Sign SSL] sertifikası ile korunmaktadır. Bu nedenle verilen bilgiler internetteki diğer kişiler tarafından görülemez.

 

Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur, Site’ye ilişkin gerekli tüm bilgi güvenliği önlemlerini almıştır. Buna karşın, Site’ye yapılan saldırılar veya virüslerden ötürü (aşağıda tanımlı olan) Gizli Bilgiler’in zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur, ’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Site’nin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da Mücbir Sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur, ve/veya çalışanları bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu tutulamazlar. Bu bilgiler doğrultusunda Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur, bu Site’nin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

 

Site’de kurulan linkler, Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur, ‘un diğer kişi ve kuruluşlarla bir hukuki ilişki içerisinde olduğu veya bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt ettiği, onlar adına hareket ettiği veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiği ya da bunların eylem ve işlemlerinden sorumlu olduğu anlamına gelmemektedir. Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur, tarafından doğrudan verilmeyen hiçbir taahhüt Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur, için bağlayıcı değildir.

 

Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur,, Site’de yer alan bilgilerin tam ve doğru veya sayfaya kesintisiz giriş sağlanacağını garanti etmemektedir. Site’de yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde sayılmayacaktır ve bağlayıcı değildir. Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur,, bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi, mülkiyet, satılabilirlik,

belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

 

Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur, işbu Sözleşme kapsamında talep edilen bir hizmeti vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir.

Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur, gerekli gördüğü zamanlarda Site kapsamındaki hizmetleri/Site’yi geçici bir süre ile askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından ya da Site’nin kapatılmasından dolayı Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur, müşterilere karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur, , Müşteri’ye ait ve Müşteri’nin Site’yi kullanmasına ilişkin bilgileri, teknik bir iletişim dosyası (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, Müşteri talep ettiği takdirde, teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarları değiştirilebilir. Poliçe prim tahsilat sayfasında istenen kredi kartı bilgileri, Site’den alışveriş yapan Müşteri’nin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur, sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin Site’nin ara yüzü üzerinden sigorta şirketi, banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur, sigorta tazminatı veya tazminata ilişkin avans ödeyemez. Poliçeler Site üzerinden Müşteri tarafından basılmak sureti ile teslim alınmış olur. Poliçe asıllarının Müşteri tarafından ayrıca istenmesi durumunda, poliçe asılları Müşteri’nin adresine gönderilir. Müşteri, poliçe türünün veya içeriğinin seçiminde Site’de görülen telefon numarasından danışmanlık hizmeti alabilir.

 

 

 

  1. Kullanıcının Sorumlulukları

Kullanıcı/Üye, www.bahadiraynur.com  web sitesi  üzerinden gerçekleştireceği her türlü kampanya ve çekilişe katılması durumunda, gerekli bilgilerinin ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  1. Ücret

Sigorta  hizmeti için Kullanıcıdan bir ücret talep edilmeyecektir.

Aracılık yapılan sigorta sözleşmelerinden doğan prim borcu Kullanıcıya ait olup, Kullanıcı tarafından doğrudan ilgili sigorta şirketine ödenir.

  1. Fikri Mülkiyet Hakları

İşbu web sitesinde ve mobil sitede yer alan işletme adı, unvan, patent, marka, tasarım, logo,  bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları https://www.bahadiraynur.com ‘da  belirtilen ilgilisine aittir ve ulusal ile uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu web sitenin ve mobil sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiç bir hak vermez. Kullanıcı/Üye Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur sitesini  ziyaret etmek veya kullanmakla anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sitede yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya işleme tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması için Üye Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur’un önceden yazılı izni ve onayı gerekir. Bu sebeple işbu web sitesinde yer alan bilgiler Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur’un  yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz veya  aktarılamaz. Sitelerin bütünü veya bir kısmı diğer bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur’un yazılı izni olmadıkça bu internet sitesine link verilmesi de yasaktır.

Her Hakkı Saklıdır ©

 

  1. Sigorta Teminatının Başlaması

Sigorta teminatı, sigorta poliçesinin mutabık kalınan koşullarda ilgili sigorta şirketi tarafından düzenlenmesi, peşin yatırılması kararlaştırılan prim miktarının sigorta şirketine ödenmesi ile başlar ve poliçe özel ve genel şartlarındaki koşullarla geçerli olur. Poliçe düzenlenmeden önce sigorta şirketi tarafından “couvert” (kuver) verilebilir.

  1. Cayma Hakkı

Kullanıcı, Sigorta  hizmeti verilmesine ilişkin işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda kabul ettiği tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirim bu süre içinde yazılı olarak veya info@bahadiraynur.com  adresine e-posta gönderilmesi suretiyle yapılabileceği gibi Müşteri’nin cayma kararını bildiren açık bir beyanının süresi içinde Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur’un iletilmesi suretiyle de kullanılabilir. Aracılık yaptığımız sigorta sözleşmelerinden doğan cayma hakkı ilgili sigorta sözleşmesi kapsamında Kullanıcı ile ilgili sigorta şirketi arasında bir konu olup, Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur’un sigorta sözleşmesinden cayma talebinin muhatabı değildir.

  1. Diğer

Size verilen hesap adı/numarası ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu tarafınıza aittir. Bu nedenle söz konusu hesap adınızı/numaranızı ve şifrenizi güvenli bir şekilde saklayınız, üçüncü kişilerle hiçbir şekilde paylaşmayınız. Gerektiğinde hesap adı/numarası ve şifrenizin değiştirilmesini Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur’dan isteyiniz.

Web sitemiz de sadece yasal amaçlarla ve kanunlara saygılı olarak kullanılabilir. Bu siteyi kullanmakla yasalara uygun davranacağınızı taahhüt etmektesiniz. Haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, mevcut hasarları gizleyerek daha sonraki bir tarihte olmuş gibi göstermek, sahte isim ve kredi kartları kullanmak gibi eylemler cezai sorumluluklar doğurur. Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur, bu tür davranışlara engel olmak için sitelere girişi yasaklamak, şikayette bulunmak v.b. gibi uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir.

Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur talep edilen bir hizmeti vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir.

Tarafımızdan direkt verilmeyen hiç bir taahhüt Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur’un  için bağlayıcı değildir.

Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur’un bu web sitesinde yer alan bilgilerin tam ve doğru veya sayfaya kesintisiz giriş sağlanacağını garanti etmemektedir. İşbu web sitesinde yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde sayılmayacaktır ve bağlayıcı olmayacaktır. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi, mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

Bu internet sitesinde yer alan her türlü bilgi ve belge Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur’un tarafından sadece bilgilendirmek amacı ile sunulmakta olup, doğrulukları ve içerikleri tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu nedenle işbu bilgi ve belgelere dayanılarak yapılan işlemlerden dolayı doğacak doğrudan ve/veya dolaylı her türlü maddi, manevi zararlar ve masraflardan, üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur  sorumlu tutulamaz.

Bu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da mücbir sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur ve/veya çalışanları bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olamazlar. Bu bilgiler doğrultusunda Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur’un bu sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiç bir şekilde sorumlu değildir.

Burada yer alan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur , dilediği zaman sitelerinin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin sitelerdeki bazı özelliklere ve bilgilere veya sitelerinin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.

Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur , sitelerinin virüs koruması önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Kullanıcının virüslerden korunma konusunda gerekli önlemleri alması tavsiye edilir.

Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur web sitesini kullanarak sunulan içeriği ve çeşitli hizmetleri kullanan ziyaretçi ve üyeler yalnızca hukuka uygun, şahsi veya kurumsal amaçlarla site üzerinden işlem yapabilirler. Kullanıcıların Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur’un  yaptığı işlemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her kullanıcı Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur’un ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını, yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur’un  açıkladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur’un açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur’un  münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri bilgileri, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur’un tüm iletişim kanallarından alacağınız hizmetler nedeniyle bir ihtilaf olması durumunda Türk hukuku uygulanacak ve her yıl ilan edilen değere kadar Kullanıcı/Üye’ nin yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur

Mersis No: 6332825397800017

İletişim Tel : 0212 325 22 18

İletişim Cep : 0533 583 99 02

İletişim linki: bahadiraynur.com

Adres . Sultan Selim Mah. Lalegül Sok . Nef 09 Plaza A Blok Daire :30

4.Levent / İstanbul 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir