Kişisel Verilerin Korunması

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

SİGORTALI YA DA  SİGORTA ETTİREN

AÇIK RIZA ONAYI

Türkiye’de faaliyet gösteren TAFT BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILIĞI BAHADIR AYNUR (Acente ) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla,

 • Gerekli durumlarda aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,
 • Hukuki ilişkiler çerçevesinde
 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini,
 • Kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

SİGORTALI YA DA SİGORTA ETTİRENE  ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ

KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, , etnik kökeninize, mezhebi veya diğer inançlarınıza, , dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, kılık ve kıyafetinize varsa ceza mahkûmiyetinize ilişkin ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile genetik ve biyometrik   verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir.

Tarafımızca, işlemeye konu olabilecek özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıda belirtilmiştir.

Kimlik Verisi Nüfus cüzdanı/ehliyet suretinde yer alan din ve kan grubu bilgileri
Sağlık Verisi Sağlık geçmişi, sigara, alkol kullanımı, sağlık beyanı, kronik hastalığı, hamilelik durumu, doğum raporu, epikriz raporu, doktor muayene formu, ilaç, reçete ve kupürleri, ileri tanı yöntemlerine ait her türlü tetkik, testler ve sonuçları, kişinin hastalığı ya da sigorta şirketinin şartları kabul ettiğine/etmediğine dair yazdığı yazı, engelli olup olmadığı bilgisi,
Görsel ve İşitsel Veri Kılık ve kıyafetiniz veya dini veya felsefi inancınız konusunda kanaat oluşturan görsel verileriniz, kendiniz paylaşmanız halinde kayıt altına alınan telefon görüşmelerindeki özel nitelikli kişisel verileriniz
Diğer Sendika/vakıf üyelikleri, sunulan indirim fırsatlarına göre çeşitli veriler


ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Yukarıda belirtilen size özel  kişisel verileriniz, Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaç ve sebep ile  işlenmektedir. Bu açık rıza metnine ilişkin “Açık rıza metnini okudum ve anladım. Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum” onay kutucuğunu işaretlemekle aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle özel nitelikli verilerinizin işlenmesine rıza göstermiş olacaksınız;

 • Poliçe oluşturulması
 • Poliçe oluşturulması için sigorta şirketlerinin ekranlarında bilgilerinizle sizlere en uygun teklifin hazırlanması
 • Poliçelerdeki mevcut bilgilerin güncellenmesi
 • Sigortalı ve sigorta ettirenlere satış sonrası destek verilmesi
 • Satış tamamlanması
 • Müşteri destek sürecinde Şirket çalışanları ile yapılan çağrıların kaydedilmesi, kaydedilen bu çağrılar çerçevesinde sigortalı/sigorta ettiren şikâyet yönetiminin yapılması.
 • Sigortalı/sigorta ettiren memnuniyetlerinin takibinin yapılması

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve her halde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Özellikle bize yaptığınız veya tarafımızdan size yapılan aramalarda kesinlikle gerekmedikçe ve veya kanuni bir zorunluluk olmadıkça özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamanızı öneririz.

 

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDE AKTARIMI

Yukarıda belirtilen özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle yurt içinde aktarılmaktadır. Bu açık rıza metnine ilişkin “Açık rıza metnini okudum ve anladım. Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum” onay kutucuğunu işaretlemekle aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle yukarıda belirtilen özel nitelikli kişisel verilerinizin yurt içindeki sigorta şirketlerine ve belirlenen amaçlarla aktarılmasına rıza göstermiş olacaksınız;

 • Talep ettiğiniz poliçelere ilişkin fiyat teklifi alabilmek
 • Poliçe üretimini sağlamak

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINA AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, özellikle Şirket’in verinin paylaşılmasında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüğünü zedelemeyen meşru bir menfaati varsa ya da ilgili bir sözleşmenin ifasını gerektiriyorsa yurt dışındaki kişilere/firmalara aktarılabilir ve kişisel veriler bu kişiler/firmalar tarafından işlenebilir.

Tarafımızca, yurt dışına aktarılabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi Adı, soyadı, TCKN, doğum tarihi, cinsiyeti, medeni durumu,
İletişim Verisi İrtibat numarası, e-postası, adresi
Çalışma Verisi Çalıştığı şirket, mesleği, unvanı, departmanı, çalışma şekli, tecrübe ve eğitim durumu
Görsel ve İşitsel Veri Kişiye ait fotoğraf
Poliçe bilgileri Poliçe numarası, poliçe şirketi, hangi branşta teklif ya da poliçe aldığı, poliçe vadesi, aldığı teklif bilgileri (hangi branş, teklif sayısı, teklif tutarı)
Diğer Araç bilgileri, Şirket müşteri kartı numarası

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINA AKTARIM AMAÇLARI

Sizin de onayınızla kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve sebepler ile aktarılmaktadır. Bu açık rıza metnine ilişkin “Açık rıza metnini okudum ve anladım. Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum” onay kutucuğunu işaretlemekle aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle yukarıda belirtilen kişisel verilerinizin yurt dışındaki aşağıdaki alıcı gruplarına ve belirlenen amaçlarla aktarılmasına rıza göstermiş olacaksınız;

 • Kampanyalarımızdan ve promosyonlarımızdan haberdar olmayı tercih etmeniz durumunda size toplu e-posta, SMS gönderebilmek amacıyla kişisel verilerinizi yurt içinde veya yurt dışında anlaşmalı olduğumuz ilgili hizmeti veren tedarikçilere aktarıyoruz.
 • Çerez Politikası çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz, size ve diğer üyelerimize  ve müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için topladığımız site içerisindeki kullanıcı hareketi verileri (nereye tıklandı, ne kadar kalındı vs. gibi), bu gibi analizler yaparak iş geliştirme sağlayan şirketlere aktarıyoruz.
 • Kişisel verilerinizi Insider, Google Analytics vs gibi birlikte çalıştığımız firmalara, satış, pazarlama ve raporlama faaliyetleri için aktarabiliyoruz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Taft Bireysel Emeklilik Aracılığı Bahadır Aynur

Mersis No: 6332825397800017

İletişim Tel : 0212 325 22 18

İletişim Cep : 0533 583 99 02

İletişim linki: bahadiraynur.com

Adres . Sultan Selim Mah. Lalegül Sok . Nef 09 Plaza A Blok Daire :30

4.Levent / İstanbul

❮❮

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir