Özel Sağlık Sigortası Küçük Müdahale Teminatı

özel sağlık sigortası küçük müdahale teminatı

Özel Sağlık Sigortası Küçük Müdahale Teminatı

İnsan hayatını en değerli kılan şeylerin başında sağlık gelmektedir. Sağlığımız yerinde olmadan yapmamız gereken sorumlulukları yerine getiremeyiz. Bu hayat şartlarında verdiğimiz kararların en doğrusunu seçerek yerine getirmeye çalışırız. Sağlığımız yerinde değilken geriye kalan şeylerin değeri oldukça düşmektedir. Öncelikle kendi hayatımıza özen gösterir ve sağlığımızı korursak çevremize daha faydalı bireyler olabiliriz. Ancak ne kadar korumacı olup sağlığımızı korumaya çalışsak da başımıza kötü olaylar da gelebilir. Bu durumlarda en az hasarı alarak hayatımıza devam edebilmemiz için tam yeri ve zamanında tedavi almamız gerekir. Hem zamandan kazanıp hem de sağlığımızı tehlikeye atmamak için özel sağlık kuruluşlarından faydalanabiliriz.

Özel sağlık sigortasını yaptırmamış iseniz hastanelerde yüksek meblağlarda tedavi ücretleriyle karşı karşıya kalabiliriz. Bunların önüne geçebilmek için özel sağlık sigortası oluşturmamız gerekir. Kendimize en uygun olan poliçeyi seçerek edineceğimiz olan özel sağlık sigortası ile kalite ve konforlu hizmeti sunan özel sağlık kuruluşlarında tedavi olmamız daha mümkündür. İstediğiniz paketleri prim karşılığında ödeyerek hayatınızı koruma altına alabilirsiniz. Sigorta şirketleri kişiye özel planlama yapabilmektedir. Kişiye özel yapılan poliçelerde ödenecek olan primler değişiklik gösterebilir. Tabii poliçenizin başladığı tarihten itibaren sigorta kapsamına girersiniz ve o dönemden itibaren geçireceğiniz hastalıklar veya kazalar dahil olmaktadır. Poliçe içerisinde yer alan teminatlar önem göstermektedir.

Genel olarak iki kapsam altında incelenmektedir. Birincisi ayakta tedavi ikincisi ise yatarak tedavidir. Bu durumlardan her ikisine sahip olmak imkanınız var. Sadece yatarak tedavi imkanına da sahip olabilirsiniz.

İşlerimizi halletmeye çalışırken hızlı davranmaya ve zamandan kazanmaya çalışırız. Bu durumlarda ufak tefek kazalara maruz kalabiliriz. Acil müdahale gerektiren durumlarda özel hastanelerde hızlı ve kaliteli tedaviyi almanız mümkün. En kapsamlı teminatların bulunduğu poliçeye sahip olmak için özel sağlık sigortası fiyat teklifi alın.

Küçük müdahale teminatı birçok şirkette yatarak tedavili poliçeler kapsamında verilebilen bir teminattır.
Şirketler arasında küçük farklılar olabilir fakat başlıca aşağıda yer alan durumlar küçük müdahale kapsamında değerlendirilebilir.

Küçük Müdahale Teminatı

TTB Ücret Tarifesinde 150 birimin altına kadar olan girişimler ile müşahede altına alınma, pansuman, enjeksiyon, kulak yıkama, alçı uygulaması, oksijen verilmesi, apse drenajı, mide yıkama, lavman, sonda takma, tırnak çekme, taş kırdırma (ESWL), ortopedide şok tedavisi (ESWT) koterizasyon uygulaması, ben alımı, eksizyonel yapılan biopsi işlemleri, PUVA tedavisi, somnoplasti, kriyoterapi uygulaması, derideki yaraların dikişi, gözden yabancı cisim çıkarılması gibi genel veya lokal anestezi altında veya anestezi olmadan tedaviye yönelik olarak yapılan tüm küçük müdahaleler ve sarf malzemeleri ayakta veya yatarak gerçekleşmiş olmasına bakılmaksızın poliçede ekinde yer alan teminat tablosu dikkate alınarak bu teminat kapsamında değerlendirilir.
Omurga ve disk hastalıklarına yönelik uygulanan faset sinir denervasyonu, radyofrekans termokoagülasyon, transforaminal epidural enjeksiyon vb. ağrı tedavilerine ait sağlık giderleri, yapılan işlemin Sağlık Hizmet Tarifesindeki birimine ve yatarak veya ayakta gerçekleşmiş olmasına bakılmaksızın Küçük Müdahale Teminatı kapsamında ödenir.
Küçük Müdahale Teminatı kapsamında yapılacak işlemlerde girişim sırasında kullanılacak malzeme, ilaç, pre-op kan tahlili ve müdahaleyi yapan doktor ücretleri bu teminattan karşılanır. Ayakta Tedavi Teminatı olmayan poliçelerde küçük müdahale ile ilgili olsa dahi, işlem öncesi ve sonrası yapılabilecek her türlü tanı amaçlı tetkik ile reçete edilen ilaçlara ait giderler poliçe kapsamında değildir. Bu teminat kapsamında yapılan işlemin lokal veya genel anestezi altında yapılmasına bakılmaksızın, ameliyathane açılış ve ameliyathane ile ilgili hiçbir gider ödenmez. Müşahede altına alınma, pansuman, enjeksiyon, kulak yıkama, alçı uygulaması, oksijen verilmesi gibi işlemlere düşük ücretler ödeyebilmek için poliçenize küçük teminatları ekletebilirsiniz.

İyi hastanelere yüksek ücretler ödemeyin. Çoğu insan zorunda kalmadıkça özel hastanelere gitmek istemez. Bu tarz durumların önüne geçmek için Özel sağlık sigortası teklifi alın. Kapsamlı teminatlar içeren poliçeye sahip olmanız için özel sağlık sigortası danışmanınız Bahadır Aynur her zaman sizlerin yanındadır. Özel sağlık sigortası ile Florence Nightingale hastanesinden dileğiniz şekilde hizmet almanız mümkündür. Alanında en ekonomik olan bu hastane, kalite ve konforu esas alarak hizmet vermektedir. Ancak bu tarz hastanelerden yararlanabilmek için alanında en iyisi olan özel sağlık sigortası danışmanı Bahadır Aynur ile iletişime geçmeniz gerekir.

Özel Sağlık Sigortası Teklifi Alın!


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir